Ankara’nın Bazı İlçelerinin İsimlerinin Nereden Geldiğini Biliyor muydunuz?

3
271
Kazan İlçesi

İlhanlı Devleti’nin Ankara’ya egemenlikleri zamanında Gazan Han adına basılmış olan (sikkelerin) paraların bulunması dikkat çeker. Bu nedenle Gazan isminin değiştiği ve zamanla Kazan adını aldığı belirtiliyor. Başka bir görüşe göre ise Kazan isminin Çubuk Ovası’nda yapılan Ankara Savaşı’nda Moğol ordusuna katılan Kazan Türklerin’den gelmiş olma ihtimali de bulunmaktadır.
Ayaş İlçesi

Tarihi yönden birçok medeniyete ev sahipliği yapan Ayaş, Ankara’nın kuzeybatısında yer almaktadır. Bir Türkmen Oymağı, adının olduğunun bilinmesiyle birlikte köken olarak; parlak, aydınlık gece anlamına da gelmektedir.
Haymana İlçesi


Osman Gazi’nin annesi Hayme Ana, ilçe merkezinde vefat etmiş ve Haymana ilçesine defnedilmesinden, bölgeye bu isim verilmiştir. Haymana kelimesinin anlamı Kaşgarlı Mahmut’un eseri olan Divan-ı Lugat’it Türk’de; mera, otlak, yeşillik anlamına da gelmektedir.
Bala İlçesi

Farsça kökenli olan bu kelime yukarı anlamına gelir. Bala’nın 600 yıl önce Süleyman Gürbüz Han ve Türk olan Kara Ali tarafından kurulduğuna dair söylentiler vardır. İlçe uzun yıllar Kasaba-i Bala, Tabanlı Kazası olarak adlandırılır.


  


Kalecik İlçesi

Kalecik Kalesi’nin, Romalılar zamanında Bursa valisinin kızına çeyiz olarak yaptırıldığı bilinmektedir. İlçe ismini çevreye hakim tepe üzerinde bulunan küçük kaleden almıştır. 

Şereflikoçhisar İlçesi

Bir rivayete göre, tarihte yer alan şerefli aşiretinden dolayı ismine şerefli sözcüğü verilmiştir. Burada yaşayanlar; Balkan, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları’nda çok şehit vermesinden ötürü adı çıkan bir yasa ile bölgeye Şereflikoçhisar denmiştir.
    
Yazar Hakan SARIKAYA

3 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here